PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „NIKŠIĆKO AVANTURA“

 

Pažljivo pročitajte Pravila nagradnog konkursa („Pravila“). Prijavom na nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), potvrđujete da ste pravila pročitali i razumeli i saglasni ste da budete obavezani da poštujete ova Pravila.

 1. Opšte odredbe

 

1.1.  Organizator nagradnog konkursa je Apatinska pivara Apatin d.o.o. iz Apatina, Trg Oslobođenja 5, matični broj 08045577 (dalje: Organizator, Apatinska pivara ili APA).

 

Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa kojim će se nagraditi učesnici konkursa pod nazivom “NIKŠIĆKO AVANTURA” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim Pravilima.


1.2. Naziv konkursa je „NIKŠIĆKO AVANTURA“


1.3. Period trajanja konkursa utvrđen je tačkom 4. ovih pravila.


1.4. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Nikšićko Pivo. Organizator je ovlašćeni korisnik registrovanog zaštićenog žiga Nikšićko Pivo, po ugovoru o licenci.

1.5. Konkurs se organizuje i sprovodi putem Web stranice niksickoavantura na stranici

https://www.niksickoavantura.rs


1.6. Proglašenje dobitnika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Predmet konkursa je izbor 10 najkreativnijih kolaža (najoriginalnijih ideja, koje su drugačije od ostalih) od ponuđenih vizuelnih pozadina i elemenata, te se ovaj korak odnosi na kreativne veštine učesnika; sa Nikšićko Pivo poklonom preuzetim u Delhaize objektima u toku trajanja promo akcije:

 

 • U periodu od 23.05.2019. godine do isteka zaliha, a najkasnije do 04.07.2019. godine, kupovinom 6 komada Nikšićkog Piva (pakovanje 0,5 limenka, 0,33 flaša ili 0,5 flaša) u objektima Delhaize bliže označeni u tački 3. konkursa, dobija se na poklon kartica koja podrazumeva dobijanje jedne od instant nagrada (u daljem tekstu Nikšićko Pivo instant poklon):
 • Nikšićko Pivo roštiljski fen x 4000
 • Nikšićko Pivo roštiljski set (jedan od elemenata, viljuška, spatula ili štipaljka) x 4500
 • Nikšićko Pivo majica x 3500
 • Nikšićko Pivo frizbi x 3000
 • Nikšićko Pivo karte za kartanje x 3000

 

Ukupan fond Nikšićko pivo instant poklona je 18.000

Pored Nikšićko Pivo instant poklona koji dobija svaka poklon kartica, 10 učesnika može osvojiti i glavnu nagradu Nikšićko Avantura put kroz Srbiju i Crnu Goru, preciznije definisano članom 5. ovih pravila.

 

Pravo učestvovanja imaju samo i isključivo lica koja su kupila proizvode Nikšićko Pivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa i preuzeli poklon karticu na kojoj se nalazi kod u Delhaize objektima Tempo, Maxi, Shop&go (u daljem tekstu „Učesnik“, „Učesnici“).

 

 1. Pravo učešća u Konkursu


2.1. Pravo učešća u konkursu imaju sledeća lica: državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohije) koji su stariji od 18 godina.
2.2. Pravo učešća u konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi najuže porodice);
2.2.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju ili realizaciji konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
2.2.3. Maloletna lica, te u skladu sa svim gore navedenim Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli učešće na konkursu.

 


 1. Prodajna mesta u kojim se mogu kupiti proizvodi koji učestvuju u ovom nagradnom konkursu su svi prodajni objekti Delhaize formata Maxi, Tempo i Shop&Go na teritoriji cele Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije u naznačenom periodu iz člana 1.7. ovog Pravilnika.

 


 1. Trajanje Konkursa

 

4.1. U odnosu na mogućnost ostvarivanja glavne nagrade, korišćenja aktivacionog Koda i učešća u igri na www.niksickoavantura.rs, Konkurs počinje 23.05.2019. godine u 12:00h i završava se dana 04.07.2019. godine u 23:59h („Period trajanja Konkursa“);

4.2. U odnosu na mogućnost dobijanja Nikšićko Pivo instant poklona (koja podrazumeva dobijanje poklon kartice i aktivacionog koda), ista se može ostvariti na način utvrđen u tački 1.8. ovih Pravila i to u periodu od 23.05.2019. do isteka zaliha ovih Nikšićko Pivo instant poklona, a najkasnije do 04.07.2019. godine („Period ostvarivanja instant poklona“).
4.2. Nakon završetka Perioda trajanja Konkursa biće izvršen presek i proglašenje dobitnika konkursa tj. lica koja su osvojila glavnu nagradu (dalje: „Dobtnik“ ili „Dobitnici“), a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.

 

 1. Mehanizam konkursa

  5.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da u naznačenim objektima u člana 3. ovih Pravila, kupi 6 proizvoda Nikšićko Pivo u okviru jedne kupovine. Kupovina može biti kombinacija Nikšićko Pivo 0,5 limenki, 0,33 flaša i 0,5 flaša, uslov je da u totalu bude 6 Nikšićko Pivo proizvoda u okviru jedne kupovine i na jednom fiskalnom računu.


5.2. Prilikom svake kupovine minimum 6 proizvoda Nikšićko u prodajnim objektima iz člana 3., a u Periodu ostvarivanja instant poklona, kupci dobijaju poklon karticu pri obavljenoj kupovini na kojoj će biti naznačeni sledeći elementi: QR kod i aktivacioni kod.  Jednom kupovinom ostvaruju jedan aktivacioni kod.

5.3. Aktivacioni kod (u daljem tekstu: “Kod“)  potrošači, potencijalni učesnici konkursa, mogu da iskoriste na web stranici organizatora (www.niksickoavantura.rs) kako bi odigrali igru “Nikšićko Avantura”. Učesnici su dužni da sačuvaju poklon kartice sa kodom kao i fiskalni račun kao dokaz o kupovini, u slučaju ostvarivanja glavne nagrade i prikaza Organizatoru.

5.4. Jedna poklon kartica se dodeljuje za 6 kupljenih Nikšićko proizvoda.

5.5. Učesnik ima pravo da kupi neograničen broj Nikšićko proizvoda tokom Perioda ostvarivanja instant poklona, ali može da osvoji samo jednu glavnu nagradu.

5.6. Sve poklon kartice koje su neophodne za učešće na konkursu se dodeljuju u DELHAIZE prodajnim objektima prilikom kupovine na kasi.

5.7. Jedinstveni Kod ima 10 karaktera i sadrži kombinaciju cifara i slova. Na samoj poklon kartici postoji kratka informacija koja upućuje potrošača na web stranicu i elementarni opis mehanizma.

5.8. Učesnik može da iskoristi svoj Kod na web adresi www.niksickoavantura.rs website-u odmah nakon što ga dobije, a za vreme Perioda trajanja Konkursa.

5.9. Pristupanje nagradnom konkursu na web stranici učesnik može da uradi na sledeći opisani način:


5.9.1. Poseta web stranici www.niksickoavantura.rs isključivo putem mobilnih uređaja. Korisnici pristupaju skeniranjem QR koda ili ukucavanjem URL adrese adress baru preko svog pretraživača.

 

5.9.2. Učesnika dočekuje Age gate, te može da pristupi aplikaciji samo ako potvrdi da je stariji od 18 godina unosom datuma svog rođenja.

 

5.9.3. Potrebno je da Učesnik unese Kod u za to označeno polje. Nakon toga, potrebno je da učesnik pročita i prihvati pravila ovog konkursa, kako bi mogao da pristupi nagradnom konkursu.

 

5.9.4. Učesnika dočekuje kratko uputstvo šta se očekuje u narednom koraku u kome je potrebno da odgovori tačno na sva tri pitanja.

 

5.9.5. Učesnik odgovara na zatvorena pitanja i potvrđuje svoje odgovore. Ima tri ponuđena odgovora na svako pitanje uzmeđu kojih treba da izabere jedan tačan odgovor.

5.9.6. Nakon trećeg potvrđenog odgovora Učesnik dobija informaciju na koliko pitanja je odgovorio tačno.

 

5.9.7. Ukoliko Učesnik odgovori tačno na sva tri pitanja može da nastavi na naredni korak. Ukoliko je odgovorio netačno na jedno ili dva pitanja, učešće se završava, a prethodno uneseni kod se proglašava nevažećim u sistemu, za ponovno učestvovanje u konkursu mora da unese novi kod;

 

5.9.8. Učesnici koji su tačno odgovorili na sva tri pitanja dobijaju pristup narednom koraku;

 

5.9.9. U narednom koraku učesnike dočekuje kratko uputstvo kako se pravi kreativno rešenje tj. kolaž, od ponuđenih vizuelnih pozadina i elemenata, te se ovaj korak odnosi na kreativne veštine učesnika, na osnovu čega će se izabrati dobitnici u skladu sa pravilima ovog konkursa;

 

5.9.10. Učesnik prvo bira vizuelnu pozadinu (postoje 3 predefinisane vizuelne pozadine), a nakon toga i maksimalno 10 od ponuđenih vizuelnih elemenata koje može da postavi na pozadinu, rotira, smanji dimenzije i pomera na proizvoljnu poziciju na pozadini. Cilj je da kreira poster kampovanja izborom elemenata koje želi da postavi na slici.

 

5.9.11. Učesnik potvrđuje da želi da učestvuje u nagradnom konkursu sa kreativnim rešenjem koje je složio u prethodnom koraku;

 

5.9.12. Nakon toga učesnik je u obavezi da ostavi svoje lične podatke:
• Ime
• Prezime
• Broj telefona
• Adresu
• E-mail adresu

Svi uneti podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i neće učestvovati u Konkursu.

Kao poslednji korak u nagradnom konkursu, učesnici imaju mogućnost da share-uju svoj kreirani poster (kolaž) sa #niksickoavantura na Facebook društvenoj mreži.

5.9.13. Postupak iz ovog člana se ponavlja pri svakom novog unošenju Koda, pri čemu će se od svih kreativnih rešenja koje Učesnik kreira u toku trajanja konkursa uvažiti samo najbolje po oceni žirija i biti javno istaknuto. Kriterijum za nagrađivanje je 3 tačna odgovora u prvom krugu i kreativnost pri izradi postera za kampovanje u drugom krugu. Jedan učesnik može da osvoji samo jednu glavnu nagradu prema kolažu koji je po oceni žirija ostvario najbolji rezultat.

 

5.9.14 Žiri Organizatora će birati 10 najkreativnijih postera, i Dobitnici osvajaju glavnu nagradu Nikšićko Avantura putovanje gde se obilaze prirodne lepote Srbije i Crne Gore.

 

Žiri Organizatora će pored 10 najkreativnijih postera – kolaža, izabrati i rezervnih 10 potencijalnih Dobitnika, za slučaj da neki od 10 prvoplasiranih nisu u mogućnosti da preuzmu nagradu ili se iste odreknu.

 

5.9.15. Izbor pobedničkih kolaža za osvajanje glavne nagrade če vršiti žiri Organizatora, u sledećem sastavu, zaposleni kod Organizatora ili sa njim povezanog lica:  

Saša Jovanović

Damjan Alajbegović

Jelena Pavićević

 

5.9.16. Neće biti razmatrani kao učesnici u ovom konkursu svi poslati kolaži koji predstavljaju konkurentske ili druge brendove, neodgovorno konzumiranje piva i alkoholnih pića, društveno neprihvatljivo ponašanje, vređanje na verskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi i bilo kakvo ugrožavanje zdravlja i organizator zadržava pravo da ih ukloni tj. obriše. Kriterijumi ocene Žirija Organizatora za selekciju i uži izbor fotografija su: da je fotografija pozitivnog, kreativnog i zabavnog karaktera, u skladu sa pozitivnom promocijom brenda Nikšićko Pivo, fotografija treba da prenese uživanje, opuštanje, druženje, kao ni da se ni na koji način ne implicira neodgovorna konzumacija.

 

5.9.17. Svi Učesnici su dužni, da radi eventualnog preuzimanja nagrade, na zahtev Organizatora dostave na uvid sve fiskalne račune (sa fiskalnim dodacima) za obavljene kupovine sa Kodovima koje su uneli na website-u, kao i poklon kartice koje im budu dodeljene.


5.10. Lista dobitnika nagradnog konkursa će biti objavljena na Web stranici www.niksickoavantura.rs najkasnije do 11.07.2019. Tokom celog Perioda trajanja Konkursa neće biti vidljiva lista učesnika konkursa.


5.11. Učesnik može uneti neograničen broj Kodova tokom trajanja Konkursa. Svaki uneti Kod učesniku omogućava da jednom učestvuje u ovom konkursu, ali da ostvari samo jednu glavnu nagradu.

5.12. Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristi već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da Kod nije validan jer je iskorišćen i da pokuša ponovo. Učesnik je u obavezi da sačuva Kod i dokaz o kupovini u obliku fiskalnog računa (fiskalnog dodatka);

5.13. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili igranja igre bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

5.14. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u inbox “Nikšićko pivo” Facebook stranica.


5.15. Nakon 04.07.2019. u 23:59 potencijalni učesnici više neće moći da učestvuju u ovom nagradnom konkursu.

 


 1. Vrste i dodela nagrada

 


6.1. Ukupan fond glavnih nagrada je:

 • 10 (deset) Nikšićko Avantura putovanja kroz Srbiju i Crnu Goru, jedna osoba po putovanju.
 • Nikšićko Avantura putovanje podrazumeva 4 dana (3 noćenja) obilaska prirodnih lepota Srbije i Crne Gore kao što su: Tara, Zlatibor, Kanjon Nevidio i druge prirodne lepote na putu od Beograda do Kanjona Nevidio i u povratku, džipovima sa profesionalnim vozačima i vodičem, u okviru koga će se organizovati jednodnevni izlet spuštanja čamcem na Tari. Ovo putovanje obuhvata sve obroke za vreme putovanja.
 • Period putovanja je 17. – 20. jul 2019. Organizator zadržava pravo da pomeri period putovanja za najduže 7 dana, usled najavljenih loših vremenskih uslova koji onemogućavaju realizaciju putovanja na predviđeni način, o čemu će obavestiti dobitnike.
 • Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac.
 • Broj dobitnika: ukupno 10 osoba


6.3. Nakon završetka konkursa, a najkasnije 11.07.2019. godine će biti proglašeni Dobitnici i biće im uručeno 10 vaučera za Nikšićko Avantura putovanje kroz Srbiju i Crnu Goru (1 dobitnik – 1 vaučer za putovanje)


6.4. Dobitnici će biti objavljeni najkasnije do 11.07.2019. na Nikšićko Pivo website-u https://www.niksickoavantura.rs/. Ova lista će se zvati „Dobitnici glavne nagrade“ i ova lista je jedina merodavna za priznavanje prava na glavnu nagradu.


6.5. Dobitnici konkursa Nikšićko Avantura , dužni su da na zahtev Organizatora dostave na uvid sve fiskalne račune za obavljene kupovine, kao i poklon kartice na kojima se nalaze Kodovi koji su im omogućili učestvovanje u ovom konkursu Nikšićko Avantura.

 


 1. Način i rok predaje nagrada


7.1. Organizator će kontaktirati Dobitnike najkasnije u roku od 3 radna dana od objave Dobitnika na website stranici www.niksickoavantura.rs, radi provere ispunjenosti formalnih uslova ovog konkursa iz člana 7.3. , kao i uručenja vaučera za osvojenu glavnu nagradu.

 

7.2. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa bilo kojim od Dobitnika, odnosno Dobitnika glavne nagrade, iz podataka ostavljenih Organizatoru, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko im se ne može da se dostavi nagrada u roku od 7 radnih dana.


7.3. Dobitnici preuzimaju glavnu nagradu – vaučer, lično, u prostorijama Organizatora u ogranku Beograd, Omladinskih brigada 88-90 (zgrada Dahlia). Prilikom uručenja glavne nagrade – vaučera, Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš), prikazati fiskalni račun (fiskalni dodatak) kao dokaz kupovine proizvoda, kao i poklon karticu iz prodajnog objekta – Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja nagrade.


7.4. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan nagrada, ukoliko postupi suprotno definisanim obavezama iz tačke 7.3. ili nije u mogućnosti da preuzme glavnu nagradu, Organizator nije u obavezi da mu dodeli glavnu nagradu i ista će se dodeliti prvom sledećem sa liste rezervnih dobitnika.


7.5. Nagrada je neprenosiva i može je iskoristiti samo Dobitnik nagrade. Nagrada se ne može preneti na treća lica, uključujući, a ne ograničavajući se na članove najuže porodice Dobitnika nagrade.

7.6. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrade iz razloga koji su na strani Dobitnika glavne nagrade.

 


 1. Lični podaci

 

8.1. Lica koja se saglase sa ovim Pravilima pristaje da Organizator obrađuje njegove lične podatke, u toku trajanja konkursa kako je opisano u ovim Pravilima  u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009, – drugi zakon, 68/2012-odlika US i 107/2012)(„Zakon“).

8.2. Kategorija lica na koje se lični podaci odnose su: Učesnici i Dobitnici.

 

8.3. Podaci o ličnosti Učesnika Konkursa: ime i prezime, broj telefona, adresa, email adresa, najkreativniji kolaž, datum i mesto kupovine proizvoda Nikšićko Pivo, će biti prikupljeni, obrađeni i korišćeni od strane Organizatora za potrebe organizovanja Konkursa odnosno nagrađivanja učesnika u nagradnom konkursu.

 

8.4 Podaci o ličnosti Dobitnika Konkursa: ime i prezime, broj telefona, adresa, email adresa, najkrativniji kolaž, datum i mesto kupovine proizvoda Nikšićko Pivo, datum rođenja i državljanstvo će biti prikupljeni, obrađeni i korišćeni od strane Organizatora za potrebe organizovanja Konkursa odnosno nagrađivanja učesnika u nagradnom konkursu.

 

8.5. Podaci o ličnosti Dobitnika Korisnika: ime i prezime i najkreativniji kolaž će se objavljivati na web stranici www.niksickoavantura.rs u cilju organizovanja Konkursa, odnosno nagrađivanja učesnika u nagradnom konkursu.

 

8.6. Lični podaci Učesnika i Dobitnika će se čuvati za vreme trajanja Konkursa.

 

8.7. Na osnovu članova 19-22 Zakona svako lice koje učestvuje na Konkurs ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora info.apa@apa.rs. U  slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik  gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih posataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

 


 1. Diskvalifikacija iz programa


9.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije Učesnika iz konkursa. Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

 


 1. Isključenje i ograničenje odgovornosti


10.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi Dobitnik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 


 1. Završne odredbe


11.1. Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom u okviru Facebook stranice Nikšićko Pivo i inbox-a facebook stranice https://www.facebook.com/niksickopivo1896/

 

11.2. Organizator će Učesniku koji je poslao upit na način opisan u članu 11.1. Pravila dostaviti odgovor putem Facebook stranice organizatora javno ili u vidu privatne poruke u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.


11.3. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.


11.4. Učesnici će o eventualnom prekidu konkursa biti obavešteni putem web stranice Nikšićkoavantura https://www.niksickoavantura.rs /

 

11.5. Apatinska pivara obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki Učenik potvrđuje da je upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Apatinska pivara promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

 

11.6. U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je sud u Somboru.

U Beogradu, 30. aprila 2019.

 

APATINSKA PIVARA APATIN D.O.O.

Zakonski zastupnik – direktor

Vladimir Novaković

 

_________________________________